Sermorelin Acetate

Sermorelin Acetate najczęściej wykorzystywany jest do leczenia, kontroli, zapobiegania i poprawy sytuacji w przypadku niedoboru hormonu wzrostu. Sermorelin zwiększa masę ciała i powoduje zmniejszenie się tkanki tłuszczowej.
Czytaj dalej...

Zwiększa się nasza siła, poprawia się znacząco regeneracja, lepiej wysypiamy się oraz odpoczywamy. GHRH bezpośrednio sprzyja spoczynkowi snu z powodu długiego snu REM, a zatem niewydolność GHRH powoduje zmniejszenie ilości i intensywności snu REM w spowolnionej fazie, co powoduje zarówno niewyspanie się, jak i bezsenność. Dodatkowo następuje wzmocnienie pracy serca, poprawie ulega działanie układu immunologicznego i oczywiście zwiększa się produkcja IGF-1. Sermorelin ma także zdolność do zwiększenia syntezy białek, promowania wzrostu wszystkich narządów wewnętrznych, z wyjątkiem mózgu oraz promowania i wzrostu glukogenezy wątroby.